Danmarks Sprogmuseum

I 2006 blev de første spæde skridt taget mod oprettelsen af et Dansk Sprogmuseum. Museet opføres i moderne international arkitektur, placeres antagelig i Århus og forventes at stå klart inden byen bliver europæisk kulturhovedstad i 2017. Museets koordinator er Peter Bakker, lektor ved Afdelingen for Lingvistik på Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik, Århus Universitet.

Sprogmuseer er en ny, global tendens i museumsverdenen. Der er for nylig åbnet moderne sprogmuseer i USA (2008) og Brasilien (2006). Yderligere en halv snes sprogmuseer er på projektstadiet i Storbritannien, Island, Portugal, Italien, Ungarn, Malta og Kina og sikkert også flere andre steder. Ældre, små sprogmuseer findes bl.a. i Sydafrika, Østrig, Belgien, Ukraine og Bangladesh.

Hvorfor denne nye trend?

Dels er det blevet muligt. Moderne informationsteknologi har åbnet for en overflod af nye inciterende muligheder for at præsentere uhåndgribelige kulturfænomener som fx talesproget.

Desuden har globaliseringen en lang række alvorlige følger for verdens sprog. De påvirkes allesammen af engelsk, og frygten for tab af funktionsdomæner er udbredt. Sprogligt homogene samfund og standardiserede uddannelsessystemer udfordres af nye, indvandrede sproglige mindretal. Sprog er både blevet en hjørnesten i majoriteter og minoriteters identitets- og erindringspolitiske kampe verden over. Sprogstridigheder er et vigtigt element i mange af verdens politiske og væbnede konflikter.

Det internationale samfund formulerer bl.a. sin kulturpolitik gennem UNESCO, som i sine konventioner lægger et globalt kulturpolitisk grundlag, heriblandt Konventionen om Beskyttelse af den Immaterielle Kulturarv som blev vedtaget i 2003 og trådte i kraft i 2006. Den sproglige kulturarv er et af konventionens vigtigste punkter. Sprogdøden er tidens alvorligste kulturelle trussel. Der dør et sprog hver fjortende dag, og det anslås at kun en 600 af verdens nuværende 6-7.000 sprog stadig vil være livskraftige om 100 år, deriblandt dansk.

De fleste sprogmuseer koncentrerer sig om et enkelt sprog. Det gælder fx det portugisiske sprogmuseum i Brasilien. Danmarks Sprogmuseum beskæftiger sig derimod, lige som det amerikanske, med sprog som alment fænomen, altså ikke kun med dansk.

Danmarks Sprogmuseum vil tage state-of-the-art-formidlingsteknologi i anvendelse, det bliver et museum af eksperimentarium-typen, med interaktive hands-on-udstillinger, ting man kan prøve, udstillinger der udfordrer sanserne. Det henvender sig sig både til børn og voksne og tilbyder en enestående, sansemættet, tankevækkende og debatskabende oplevelse af sprogenes mangfoldighed.

Foruden faste, permanente udstillinger skal museet vise vandreudstillinger og være vært for konferencer, filmfremvisninger, multimedieforestillinger og andre lignende begivenheder.

Sideløbende med planlægningen af museet vil der finde en lang række formidlingsaktiviteter sted. Denne sprogblog er en af dem. Her har Sprogmuseet foreløbig samlet en lille snes sprogforskere og -skribenter om en kollektiv blog der både kommenterer sprog i et dansk og et globalt perspektiv. Bloggen redigeres af museets informationsarkitekt, Ole Stig Andersen, +45 2294 2045.

Kontakt Sprogmuseet

1 kommentar

  1. Hej Ole Stig
    Det er fint og godt med UNESCO’s konvention for den Immaterielle Kulturarv, helt enig – og ja, sprogene er et af de vigtigste områder, vi må have vor opmærksomhed på. Der er 47 lande, der har ratificeret konventionen. Danmark er ikke blandt dem. Ikke endnu. Jeg har lige spurgt Kulturministeren i denne uge, hvornår det sker. Hendes svar er, at det sker inden sommerferien. Så hvis du og andre derude også er opmærksom på, at det virkelig sker, vil det være positivt. Der sker ingenting på området, så længe DK ikke har ratificeret den. mvh din gamle klassekammerat fra III mc Bente

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *