Nogle polyglytter

Forskellige belgiske og nederlandske medier skrev for nyligt om en polyglot i Bruxelles. Jeg tror at den belgiske avis Het Belang van Limburg er kilden, men artiklen kunne ikke findes på deres hjemmeside. Jeg har oversat en af artiklerne til dansk:

Mand taler 40 sprog
De fleste voksne i Nederlandene taler nederlandsk og engelsk, og nogle gange også en smule tysk eller fransk. Men grækeren Ioannis Ikonomou taler ikke mindre end 40 sprog. Sproggeniet arbejder i Bruxelles som oversætter. Som barn blev den nu 44-årige græker interesseret i sprog på grund af de mange turister han mødte på Kreta hvor han voksede op. Da han var fem år gammel lærte han engelsk. Ioannis taler også nederlandsk. Han syntes det var et temmelig nemt sprog at lære. Han lærte det på et sommerkursus i Utrecht. Ioannes lærer ikke sine sprog for at slå en rekord. Han synes det er sjovt og siger at sprog for ham er en slags venner. Sproggeniet kan ikke det hele. Han holdt op med vietnamesisk – for svært.

Via www.waarmaarraar.nl fandt jeg en anden besked om en dreng der har lært 11 sprog, som jeg giver her i oversættelse:

Tiårig dreng taler elleve sprog
Arpan Sharma, en 10-årig fra den engelske by Oldbury tæt på Birmingham, har på mindre end tre år lært sig selv fransk, spansk, tysk, italiensk, swahili, kinesisk, polsk, thai, hindi og luganda (lingua franca i Uganda). Drengen går på en normal folkeskole. Han har lært de fleste af sprogene via CD-roms. Han talte allerede flydende italiensk da han var syv år. Et år senere tilføjede han tysk til og tolv måneder senere igen spansk. Swahili syntes han var sværest, lige som kinesisk. Skoleinspektøren Richard Lynn på Blue Coats School i Edgbaston beskriver Arpan som ”genial”. ”Hans udtale er perfekt. Når han en gang har hørt et eksempel, glemmer han det aldrig.” Arpan, som selv har indiske forældre, vil være kirurg i udlandet.”

Her er artiklerne på originalsproget:

Man spreekt veertig talen
De meeste volwassen Nederlanders spreken Nederlands en Engels, en soms een beetje Duits of Frans. Maar de Griek Ioannis Ikonomou spreekt maar liefst 40 talen. Het talenwonder werkt in Brussel als vertaler. Als kind raakte de nu 44-jarige Griek geïnteresseerd in talen door alle toeristen die hij op Kreta tegenkwam. Op dat toeristische eiland groeide hij op. Op vijfjarige leeftijd leerde hij al Engels. Ioannis spreekt ook Nederlands. Dat vond hij een behoorlijk makkelijke taal om te leren. Hij leerde het tijdens een zomercursus in Utrecht. Ioannis leert zijn talen niet om een record te breken. Hij vindt het gewoon heel leuk en zegt dat talen voor hem een soort vrienden zijn. De talenknobbel kan trouwens niet alles. Met Vietnamees leren is hij gestopt. Dat vond hij te moeilijk.
Jongen van tien spreekt elf talen
Arpan Sharma, een 10-jarige uit het Engelse Oldbury in de buurt van Birmingham, heeft zichzelf in amper drie jaar Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Swahili, Chinees, Pools, Thais, Hindu en Loeganda (de streektaal van Oeganda) geleerd. De jongen zit op een normale basisschool. De talen leerde hij via cd-roms. Vloeiend Italiaans sprak hij al op zijn zevende. Een jaar later kwam daar Duits bij en weer twaalf maanden verder Spaans. Swahili vond hij het moeilijkst, samen met Chinees. Schoolhoofd Richard Lynn van de Blue Coats School in Edgbaston omschrijft Arpan als ‘geniaal’. “Ook zijn uitspraak is perfect. Als hij eenmaal het voorbeeld heeft gehoord, vergeet hij het nooit meer.” Arpan, die zelf Indiase ouders heeft, wil later chirurg worden in het buitenland.

Den nulevende person der taler de fleste sprog, er vist brasilianeren Ziad Fazah, der siges at tale 58 sprog (se Mikael Parkvall The Limits of Language, 117-118.).

Man behøver ikke at være ”genial” for at kunne tale mange sprog. Christopher kan ikke selv binde sine snørebånd, men han taler tæt på 30 sprog. Se Neil Smith & Ianthi Tsimpli, The Mind of a Savant: Language Learning and Modularity, Blackwell,1995 (også på japansk, 1999).

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *