Muslimske navne

Danmarks Radio har fået analysebureauet Capacent til at lave undersøgelsen ”Din muslimske nabo”.

Da der ikke findes noget register i Danmark over indbyggernes religiøse tilhørsforhold, har man taget udgangspunkt i Familiestyrelsens liste over godkendte pige- og drengenavne og deraf udarbejdet en liste over alle godkendte navne fra den muslimske verden. Det er ud fra denne liste man har fundet frem til de muslimer som har deltaget i undersøgelsen. DR skriver at ”det sikrer, at kun muslimer i Danmark, der ikke bærer et muslimsk navn, er blevet udelukket fra at deltage i undersøgelsen”, samt at ”denne gruppe vurderes at være yderst marginal om overhovedet eksisterende” (se link til undersøgelsen nedenfor).

Der bliver ikke beskrevet hvad man opfatter som et muslimsk navn. Betegnelsen er yderst problematisk, i hvert fald set fra en navneforskers synsvinkel. Ikke desto mindre benyttes den ofte (også i navneforskningens faglitteratur), men nogen egentlig definition på muslimske navne har jeg aldrig set.

Uanset hvordan man i undersøgelsen har defineret muslimske navne, så har man overset alle de mennesker som bærer et navn der ikke figurerer på Familiestyrelsens liste over godkendte pige- og drengenavne. Indtil 2006 kunne man nemlig, hvis den ene eller begge forældre havde eller havde haft fremmed statsborgerskab, give et barn et ikke-godkendt navn hvis man blot erklærede at navnet var i brug som fornavn i det land man kom fra. Men den slags navne kom ikke af den grund ind på listen over godkendte navne. Med den nye navnelov fra 2006 blev alle fornavne som blev båret af mindst 25 personer, automatisk godkendt, men sjældnere ikke-godkendte fornavne findes ikke på den nuværende liste med mindre de er blevet brugt siden den nye navnelov trådte i kraft. På den baggund er det sandsynligt at undersøgelsen ved den nævnte fremgangsmåde HAR udelukket muslimer som bærer muslimske navne, uanset hvorledes disse er defineret.

Der er flere problemer ved at identificere muslimer alene ud fra deres fornavne. Der findes nemlig en række navne som er almindelige blandt både muslimer og ikke-muslimer. Navneforsker Eva Villarsen Meldgaard udgav i 2006 Danmarks eneste ordbog over muslimske fornavne og i den forbindelse skrev hun også to artikler om emnet (se titlerne nedenfor). Om identifikation af muslimske navne skriver hun blandt andet:

”Og så er der alle de navne som den muslimske kultur har til fælles med den kristne-jødiske kultur, Adam, Elias, Hanna, Maria, Miriam, Sara, Sofia og mange andre. Men vi finder også muslimske navne der har ortografisk sammenfald med navne af en hel anden oprindelse, Ben, Jan, Anika, Bibi, Layla, Lulu, May, Nadia, Naja, Susan etc. […] Der er heller intet i vejen for at vestlige muslimer vælger den vestlige form af et muslimsk fornavn, Jacob for Yakub, Josef for Yusuf, Jonas for Yunus etc.”

Hertil kommer et navn som Jasmin/Yasmin der blev et modenavn i landet som helhed motiveret af den skønne arabiske prinsesse Jasmin i Disneys tegnefilm Aladdin fra 1992. Der er uden tvivl både muslimer og ikke-muslimer som bærer dette navn i Danmark i dag.

Hvor mange i den ønskede målgruppe som faktisk er blevet udeladt af undersøgelsen, kan jeg ikke vurdere, men at der er tale om mere end ”en yderst marginal gruppe”, det er jeg overbevist om. – Men dermed ikke sagt at den undersøgte gruppe ikke kan være stor nok til at undersøgelsen alligevel holder statistisk set.

Titler om muslimske navne af Eva Villarsen Meldgaard:

Birgit Eggert, navneforsker, ph.d.
Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *