Sprogdiskrimination forbydes i Californien

Californiens flag

Californiens lovgivende forsamling har vedtaget en bestemmelse der forbyder forretninger mm at stille krav om at der bruges et bestemt sprog (læs: engelsk).

Californien har nu i et halvt århundrede haft en vidtgående borgerrettighedslov der yder hvad der vist er verdens mest detaljerede beskyttelse mod forskelsbehandling pga “køn, race, hudfarve, alder, tro, afstamning, oprindeligt hjemland, handicap, helbredstilstand, ægtestand eller seksuel orientering.”

Hertil skal nu føjes at man heller ikke længere må diskriminere ved at “påbyde, begrænse eller forbyde” noget sprog, undtagen hvor forretningsmæssige hensyn gør det nødvendigt.

Californien vedtog i 1986 “Proposition 63” der gjorde engelsk til delstatens officielle sprog. Det har dog ikke hindret californiske myndigheder på alle planer  i at udgive officielle dokumenter på en lang række sprog.

I september sidste år udstedte Ladies’ Professional Golfers Association (LPGA) et krav om at dets medlemmer skulle tale “effektivt engelsk”. Det blev straks kritiseret voldsomt for at være diskriminerende eller direkte racistisk, især rettet mod koreanere som spiller en stadig voksende rolle inden for amerikansk golf. Ved den sidste turnering vandt koreanere fire mesterskaber mod amerikanernes tre.

LPGA offentliggjorde et forsvar, men kritikken var så voldsom at de bare en uge senere trak den nye sprogpolitik tilbage og erklærede at de ville lede efter “andre måder at fremme turneringsdeltagernes forretningsmuligheder på.”

Men Leland Yee (demokrat fra San Francisco, kineser) ville hindre gentagelser, og hans anstrengelser har nu båret frugt med den nye lovgivning, der blot afventer guvernør Schwarzeneggers underskrift.

Loven er blevet kritiseret af republikanerne og erhvervsgrupper, der frygter en række sagsanlæg. “Endnu en lov der skal skabe fuld beskæftigelse for Californiens advokater”.

For det er måske ikke altid klart hvornår forretningsmæssige hensyn taler for “English only“, LPGAs forretningsmodel indebærer bl.a at sponsorer og rige snobber mod klækkelig betaling kan hilse på de professionelle golfspillere personligt ved diverse sociale begivenheder knyttet til turneringerne, og så skulle spillerne jo gerne tale ordentlig engelsk.

58 % af Californiens befolkning på 37 mio har engelsk som modersmål, 28 % spansk, 2 % filipino og kinesisk, 1,5 % vietnamesisk og 1% koreansk.

De tilsvarende tal for Los Angeles alene er engelsk 42%, spansk 42 %, koreansk og filipino 2 %, armensk, kinesisk og persisk 1.5 %.

Ingen af Californiens snesevis af oprindelige indianersprog er i udbredt brug. Over halvdelen af dem er allerede uddøde, resten tales hovedsagelig af gamle mennesker.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *