Den 11. internationale modersmålsdag, 21. februar 2010

UNESCOs officielle plakat for den Internationale Modersmålsdag 2010
UNESCOs officielle plakat for den Internationale Modersmålsdag 2010

På søndag fejres den 11. internationale modersmålsdag verden over.

Den blev indstiftet af UNESCO i 1999 efter forslag af Bangladesh, og den blev lagt på den 21. februar som også er Bangladesh’ nationale sørgedag for ‘Sprogmartyrerne‘, de studerende som mistede livet under demonstrationerne i 1952 mod indførelsen af urdu som officielt sprog i Bangladesh – i stedet for bengalsk, som med over 200 mio mennesker er verdens sjettestørste sprog, og som Bangladesh nu lobbyer intenst for at få udnævnt til officielt FN-sprog.

Dagen fejres også i Danmark:

København, tors 18 feb, kl 17-19
Forbundet Kommunikation og Sprog
Hauser Plads 20, 3. sal, Kbh K

Foredrag v/ Ditte Laursen: Dansk og digitalt
Arr. Modersmål-Selskabet. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser. Tilmelding her.

Kalenderen fortsætter

København, lør 20 feb, kl 11-16
VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, 2200 Kbh N
Der er ‘sprogbasar’ hvor 17 sprog præsenteres ved sprogborde: arabisk, armensk, dansk, engelsk, estisk, filippinsk, hindi, hollandsk, japansk, kazakhisk, persisk, russisk, somalisk, spansk, tyrkisk, tysk og ukrainsk, ud af de omkring 100 modersmål der findes i København. Basaren er åben under hele arrangementet. Desuden er  der foredrag om ‘vore fælles sproglige rødder’, dvs om de indoeuropæiske sprog, der er en udtalekonkurrence, og der er musik og børneteater på forskellige sprog. Entré: gratis. Se hele programmet her.

Århus, lør 20 feb, kl 11-14
Kulturhus Herredsvang, Kappelvænget 2, 8210 Århus V
Der er gratis adgang og både aktiviteter for børn og voksne. Udervejs kommer der sprogworkshops, oplæg, historiefortælling og musikalsk underholdning. De sprog der præsenteres på modersmålsdagen er bosnisk, dansk, etiopisk, farsi, grønlandsk, japansk, kurdisk, somalisk, tamilsk, tyrkisk, vietnamesisk mfl, ud af de anslåede 42 sprog der tales i Herredsvangområdet. Der er mere omtale her og program her. Arr. Kulturhus Herredsvang, Interkulturel Kvindeforening og Hasle Bibliotek.

UNESCO selv

fejrer dagen i Paris 22-23 februar med en ekspertkonference der bl a skal drøfte om og hvordan de nye teknologiske muligheder kan anvendes til at støtte de mange truede sprogsamfunds bestræbelser på at overleve og til at øge den globale forståelse af modersmålets betydning for bevarelsen og udviklingen af både den håndgribelige og uhåndgribelige kulturarv.

Hovedtaleren er Christopher Moseley, redaktøren af UNESCOs interaktive atlas over verdens truede sprog, som den dansktalende Moseley præsenterede her på Sprogmuseet for næsten et år siden. En revideret udgave af atlasset udgives i forbindelse med konferencen, og Moseley vil senere her på bloggen gøre rede for nogle af de revisioner der har fundet sted.

Ud af 2.743 truede sprog i UNESCOs opgørelse befinder over 100 sig i Europa
Ud af 2.471 truede sprog i UNESCOs opgørelse befinder over 100 sig i Europa.

2 kommentarer

  1. På den Internationale Modersmålsdag i år modtog Robert Phillipson, professor emeritus ved CBS Handelshøjskolen i København, Linguapax-prisen for sine mangeårige studier af forholdet mellem sprog og magt. Blandt Roberts bedst kendte bøger er Linguistic Imperialism (1992) http://books.google.com/books?id=4jVeGWtzQ1oC&printsec=frontcover&dq=Linguistic+Imperialism&lr=&ei=dreCS6KxHKSCygTdye2OCw&hl=da&cd=1#v=onepage&q=&f=false og English-Only Europe?: Challenging Language Policy (2003) http://books.google.com/books?hl=da&lr=&id=gcobfTmMeyYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=English-Only+Europe&ots=R5nA_0GJdr&sig=8g3wFnJNS7tez2PdSQ2hvslp22g#v=onepage&q=&f=false

    Linguapax http://www.linguapax.org/ er en katalansk NGO der arbejder for sproglig mangfoldighed. Den blev stiftet i 2001.

    Linguapaxprisen http://en.wikipedia.org/wiki/Linguapax_Prize er blevet uddelt siden 2002. Robert delte prisen for 2010 med professor emeritus Miquel Siguan i Soler, Barcelona. Roberts hustru, Tove Skutnabb-Kangas, modtog samme pris i 2003.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *