Professor dr. ABC

– et spændende sprogprojekt for børn og unge

Professor Dr. ABC
Professor dr. ABC, alias diplom. pæd. Claus Sax Hinrichs

Tysk er ikke kedeligt!

Tysk er svært at lære, og så er det kedeligt. Det er holdningen blandt mange elever i de danske skoler. Tysklærerne kæmper en sej kamp for at motivere deres elever, når de starter med at få tysk – typisk i 7. klasse. Det er ærgerligt, at interessen for at lære tysk er så lav, når man tænker på, hvilke tætte kulturelle og økonomiske bånd, der knytter Danmark og Tyskland sammen.

Traditionelt har de sønderjyske børn været rigtig gode til tysk, men de engelsksprogede programmer dominerer i stadigt stigende grad fjernsynsvalget hos børn og unge, og i dag er det ikke længere naturligt, at de sønderjyske elever er meget bedre til tysk end resten af eleverne i Danmark. Det skal der gøres noget ved, mener de danske og tyske politikere bag Region Sønderjylland-Schleswig, der derfor i flere omgange har støttet udviklingen af projektet Professor dr. ABC, der skal vise børn på den danske og tyske side af grænsen, at det hverken er svært eller kedeligt at lære nabosproget.

Hvem er Professor dr. ABC?

Professor dr. ABC er en forvirret sprogprofessor alias diplom. pæd. Claus Sax Hinrichs. Professor dr. ABC er på ekspedition i det dansk-tyske grænseland og har brug for hjælp til at undersøge, hvordan det nu lige er, at det hænger sammen med dansk og tysk og grænselandets historie og kultur. Han skal præsentere sine resultater for andre professorkollegaer, men desværre er han ikke så god til at holde styr på tingene. Heldigvis er der en masse danske og tyske børn fra børnehaver og skoler, der sammen gør deres bedste for at hjælpe professoren med hans forskellige forskningsprojekter.

Sprogkampagne og motivation

Professor dr. ABC er en del af sprogkampagnen for Region Sønderjylland-Schleswig, der går ud på at motivere børn og voksne til at lære nabosproget. Tysk har ry for at være et kedeligt sprog, og mange synes, at dansk er svært at lære. Men at lære sprog handler mest af alt om motivation. Formålet med projektet ”Professor dr. ABC” er derfor at give børnene, hvad enten det er børnehavebørn eller indskolingselever, en positiv oplevelse med det tyske og danske sprog og generelt vække deres nysgerrighed over for andre sprog og kulturer. Forhåbningen er, at når børnene har været med i Professor dr. ABC projektet, så vil de ikke blot have haft det sjovt, men de vil også have fået så positive minder med i bagagen, at de senere vil være ekstra motiverede og åbne over for at lære nabosproget.

At bo i et grænseland

Igennem Professor dr. ABC projektet får børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion. De vil gennem projektet gøre sig nogle tanker om, hvordan de er over på den anden side af grænsen – og hvordan de selv opfattes. På den måde er projektet med til at gøre dem nysgerrige og åbne over for andre kulturer, og tilbagemeldinger fra deltagende børnehaver og skoler er da også, at projektet i høj grad kan bruges som generel introduktion til kulturel mangfoldighed.

Hvem står bag projektet?

”Professor dr. ABC” projektet er blevet til på opfordring fra det dansk-tyske kulturudvalg under Region Sønderjylland-Schleswig. Børnehavedelen er blevet til i et samarbejde mellem tidligere kulturkonsulent ved Sønderjyllands Amt Ulla Jensen, Diplom Pædagog Claus Sax Hinrichs og Anne-Mette Olsen fra Regionskontoret. Videreudviklingen til et skoleprojekt for indskolingselever er sket i et intensivt samarbejde mellem Regionskontoret ved Anne-Mette Olsen og Janne Rösler sammen med Claus Sax Hinrichs og med studerende fra danskstudiet ved Flensborg Universitet og deres underviser professor Elin Fredsted. Det er disse studerende, der har udarbejdet undervisningsmaterialet til skoledelen af professorprojektet som et led i deres studie.

Opbygning af projektet

Professor dr. ABC projektet består af to dele – et delprojekt for børnehavebørn og et delprojekt for indskolingselever. Projektet er imidlertid tænkt som en helhed, der skal introducere børn i grænselandet til nabosproget og kulturen fra børnehavealderen og frem til det tidspunkt, hvor de får deres første fremmedsprog. Ambitionen er på sigt, at projektet skal udbredes til så mange institutioner som muligt.

Børnehaveprojektet handler om at styrke børnenes grundlæggende sproglige bevidsthed og på en sjov og lærerig måde introducere dem til nabosproget. I skoleprojektet er det udover sproget også grænselandets særlige historie og kultur, der er i fokus. Eleverne vil på sjove og anderledes måder komme til at reflektere over, hvordan det kan gå til, at det kan være helt naturligt, at der i én og samme familie er nogle, der snakker tysk og andre, der har dansk som modersmål.

Emnerne i skoleprojektet – familiehistorie, hverdag her og nu og på tur i grænselandet er således udvalgt ud fra et ønske om at give eleverne en introduktion til grænselandets historie og gøre dem bevidste om den fælles kulturarv og sprogenes gensidige påvirkning.

Projektet gør meget ud af, at det skal være sjovt og nemt at lære et andet sprog. Der tages afsæt i børnenes eget sprog og de sange og rim, som de allerede kender. Børnene opnår hurtigt en form for succesoplevelse, og de belønnes også for deres evne til at lære nabosproget, idet de som tak for hjælpen til Professor dr. ABC får en sprogforskermedalje.

Partnerklasse eller partnerbørnehave

Et vigtigt element i projektet er, at alle deltagende skoler og børnehaver får en partnerskole eller en partnerbørnehave på den anden side af grænsen, som de mødes med. Der skal være en mening med at lære et sprog, og hvilken bedre mening kan der være, end at børnene opdager, at sproget tales af andre børn, og at de faktisk lynhurtigt bliver i stand til at snakke med disse børn, når bare de kan lidt af sproget.  En stor forskel mellem at starte på et fremmesprog i de ældre klasser og i de yngste er, at eleverne i de yngste klasser ikke er så hæmmede mht. at bruge det nye sprog. De yngste børn tør faktisk godt sige noget på fremmedsproget.

Tidlig sprogindlæring

Børnehavebørn er måske for små til decideret sprogundervisning, og i de fleste skoler tilbydes det første fremmedsprog først i 3. klasse. Det er ærgerligt, fordi forskningen i høj grad viser, at tidlig fremmedsprogsindlæring og en styrkelse af den sproglige bevidsthed gør det nemmere at lære fremmedsprog senere i livet. Her er det underordnet, hvilket fremmedsprog børnene har med at gøre. Fordelen ved et projekt med fokus på dansk og tysk her i grænselandet er, at det er sprog, som børnene med garanti kommer i berøring med i deres hverdag.

Den europæiske sprogpris' bomærke
Den europæiske sprogpris' bomærke

Den europæiske sprogpris 2009

Professor dr. ABC projektet fik i november 2009 tildelt den europæiske sprogpris, som er en kvalitetspris for sprogundervisning. Prisen er en stor anerkendelse af det arbejde, der ligger bag projektet, og de mange positive oplevelser, som børn i grænselandet får gennem projektet.

Anne-Mette Olsen, Regionskontoret 7467 0501
anne-mette.olsen snabela sjsl.regionsyddanmark punktum dk

Beslægtede artikler på Sprogmuseet.dk:

1 kommentar

  1. Das klingt ja wie ein sehr interessantes Projekt.
    Men hvad er en indskolingselev? Er det det, vi kaldte børnehaveklassebarn, da jeg gik i skole?

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *