Modersmålskredsen lukker

Det nationalkonservative sprogtidsskrift Budstikken lukker
Det konservative sprogtidsskrift Budstikken lukker. Artiklerne overføres til www.sprakforsvaret.se

Ganske dramatisk er Modersmålskredsens hjemmeside lukket uden henvisninger eller forklaringer af nogen art, og udgivelsen af kvartalstidsskriftet Budstikken – Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt på de tre skandinaviske sprog ophører efter næste nummer. Hermed er en konservativ bastion i sprogdebatten væk. Budstikkens første nummer udkom i marts 2007.

Lukningen skyldes ifølge ildsjælen Arild Hald Kierkegaard at foreningens aktivister har for travlt med arbejde og studier. Modersmålskredsens Facebookside fortsætter dog.

Det materiale der har ligget på hjemmesiden vil hen ad vejen blive overført til svenske Språkförsvaret her.

Foreningen har endnu ikke slettet eller revideret wikipediaartiklen som unægtelig virker som om de selv har skrevet den. Her kan man blandt andet læse at

Modersmålskredsen er en kreds af mennesker der er fælles om kærligheden til modersmålet og derfor ønsker at styrke og udvikle det danske sprog såvel som det nordiske sprogfællesskab, som i kredsen opfattes som en umistelig del af den danske kulturarv.

Modersmålskredsen er bekymret over for tab af sproglige brugsområder (såkaldte domænetab) og den anglificering af ordforrådet, kredsen mener, man er vidne til i disse år. Herudover forholder man sig kritisk til det dansk, man møder i offentligheden og som angiveligt ofte lader meget tilbage at ønske med hensyn til sprogrigtighed, velklang og veltalenhed.

2 kommentarer

  1. Det var da trist. Meget kan man mene om Modersmålskredsens sprogholdninger, og det gør jeg, men de har alle dage været gode og interessante modstandere i debatten.

  2. (Ole, du linker til Modersmålselskabet og ikke -kredsen)
    [Suk! Tak. Rettet. Ole]

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *