Modersmålskredsen lukker

Ganske dramatisk er Modersmålskredsens hjemmeside lukket uden henvisninger eller forklaringer af nogen art, og udgivelsen af kvartalstidsskriftet Budstikken – Nyt om dansk-nordisk sprog og sprogrøgt på de tre skandinaviske sprog ophører efter næste nummer. Hermed er en konservativ bastion i sprogdebatten væk. Budstikkens første nummer udkom i marts 2007. Lukningen skyldes ifølge ildsjælen Arild Hald… Læs mere Modersmålskredsen lukker

Språkförsvaret och kampen för en språklag i Sverige

Språkförsvaret är ett ideellt, partipolitiskt obundet nätverk. Språkförsvaret står språkpolitiskt på tre ben: 1) vi försvarar svenska språket, särskilt gentemot engelskans expansion; 2) vi förordar mångspråkighet och 3) mellannordisk språkförståelse. Vi strävar efter att uppnå största möjliga enighet kring dessa frågor. Språkförsvarets logo Språkförsvaret startade som privat hemsida redan 2002. Denna händelse i det fördolda… Læs mere Språkförsvaret och kampen för en språklag i Sverige