Center for kulturelle og sproglige praksisser på det internationale universitet

Dette forskningscenter har til formål at koordinere dansk, nordisk og international forskning hen imod en ny forståelse af den internationaliseringsproces som universiteter og andre højere læreanstalter deltager i, og er underlagt, som følge af globaliseringen. Internationaliseringen af de højere uddannelser betyder at lærere og studerende i stigende grad kommer fra mange lande og repræsenterer mange forskellige sprog og kulturer, hvilket antages at påvirke både uddannelser og studiemiljøer på forskellig vis. Almindeligvis antages internationalisering i denne sammenhæng at være synonymt med brug af det engelske sprog, og udviklingen spiller da også en vigtig rolle i den hjemlige sprogdebat, som er præget af frygt for at det engelske sprog (som universelt kontaktsprog) skal blive eneherskende på danske universiteter. CALPIU (Cultural And Linguistic Practices in the International University) har et andet udgangspunkt, idet det betragter internationalisering som et spørgsmål om forholdet mellem mange kulturer og sprog inden for den samme institutions vægge, og muligheden for at dyrke mangfoldigheden som en uddannelsesmæssig styrke og dermed som et parameter i konkurrencen med universiteter i andre lande.

Fokus vil ligge på sprogenes funktion i den sociale og kulturelle praksis, i særdeleshed vigtigheden af sprogfærdighed og sprogvalg i et miljø som er præget af indflydelseshierarkier og magtrelationer, og dermed de sproglige hierarkiers indflydelse på organisationen, pædagogikken, læringsprocessen og det akademiske indhold i de humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige uddannelser. Det er således målet at styrke professionaliseringen af universitetspædagogikken i en international kontekst.

De fire sproglige praksisfelter der skal undersøges empirisk er: (1) Universitetet som kommunikativ “aktør” i en mangesproget verden, (2) relationen lærer-studerende, (3) relationen studerende-studerende, (4) relationen administration-studerende. Optagelser af samtaler på alle de fire felter vil blive samlet i et omfattende elektronisk tekstkorpus repræsenterende det internationale universitetets sproglige og kulturelle praksisser.

Her kommer flere sprog ind i billedet:

  • dansk, både som de fleste studerendes modersmål og det sprog som undervisningen på danske universiteter er foregået på i flere århundreder,
  • engelsk, som nu er det vigtigste og mest brugte undervisningssprog på universiteterne ved siden af dansk,
  • andre sprog der spiller en (muligvis aftagende) rolle i undervisning og forskningsformidling, samt
  • de modersmål som studerende der kommer til Danmark taler i større omfang (bl.a. kinesisk, men også flere østeuropæiske sprog).

Nutidens universitet i Danmark er blevet et sted hvor mødet mellem alle disse sprog foregår til daglig. Vi ved meget lidt om, hvordan denne sproglige mangfoldighed påvirker undervisnings- og læringsprocesserne. Er sproget bare et neutralt værktøj? Gør det en forskel om man lytter til en forelæsning eller indgår i gruppearbejde på engelsk eller på dansk? Hvordan påvirkes lærerrollen når man skal undervise på et andet sprog end sit modersmål? Er det nok at tale og skrive Valbyengelsk når man vil begå sig på det internationale universitet? Hvilket behov har de udenlandske studerende for at bruge hhv. deres modersmål og dansk, og hvilken brug gør rent faktisk af disse sprog? Hvor mange sprog og hvilke har universitetet brug for?

CALPIU blev startet som et forskningsnetværk af en gruppe forskere i sociolingvistik, samtaleanalyse og diskurs- og kommunikationsanalyse på Roskilde Universitet i 2003. CALPIU omfatter nu ca. 50 senior- og juniorforskere fra omkring 27 universiteter i Danmark, de øvrige nordiske lande og mange andre lande i og uden for Europa, og det modtog for nylig en bevilling på 7 mill. kroner af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

professor, dr. phil. Bent Preisler  preisler @ ruc.dk

docent Hartmut Haberland, MA  hartmut @ ruc.dk

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *