UNESCOs nye atlas over verdens truede sprog

Tredje udgave af UNESCOs Atlas of the World’s Languages in Danger er netop udkommet, og som hovedredaktør har jeg haft ansvar for, at det er kraftigt revideret og på flere måder fornyet. Formålet med dette Atlas er kun at kortlægge de sprog, der står i fare for at uddø eller formindskes i brug i de kommende årtier. Foregående udgave udkom i 2001, og den viste ikke alle verdens truede sprog – bare enkelte verdensdele.

Sprog der kun tales af mellem et og ti mennesker
203 sprog der kun tales af 0-10 mennesker

Er andet formål var derfor at dække hele verden. Og for første gang har vi også skabt en online-version, der er baserert på Google Maps-landkortssystemet, med indbyggede værktøjer, hvormed man kan nøjes med at fremvise de detaljer, man har brug for. Klikker man f.eks. på et bestemt sprog, så åbner det et felt, der bl.a. viser sprogets alternative navne, antallet af talere, lidt om området, hvor det tales, dets bredde- og længdegrad, plus selvfølgelig den grad af fare, der skønnes at true sproget.

Og det er netop sidstnævnte træk, der har vist sig mest besværligt for de 25 sprogsagkyndige, der har bidraget med indlæg til atlasset. Ligesom i de foregående udgaver, har man også i denne nye udgave gjort brug af fem forskellige grader, der på engelsk hedder

  • Unsafe
  • Defnitely Endangered
  • Severely Endangered
  • Critically Endangered
  • Extinct

Selve termerne er ikke de samme, som man tidligere brugte: disse fem grader blev defineret i 2003 af UNESCOs ekspertgruppe om ’Sproglig Vitalitet’.

Det er ikke noget let spørgsmål, og der pågår nu diskussioner i vor redaktion og i UNESCO om, hvordan vi kan skabe nye, bedre passende betegnelser for disse grader. ’Unsafe’ indebærer f. eks. at sproget allerede nu er truet, men egentlig skal det stå for, at man i fremtiden skal passe på dets muligvis formindskede brug. Og ’Extinct’ betyder selvfølgelig at sproget allerede er dødt, inden for de sidste to generationer eller halvtreds år. Men hvad skal man sige om sprog, som man er i gang med at genoplive, f. eks. kornisk i Cornwall eller gaelg på øen Man? Det har vi fået kritik for, og ikke uden fornuftig grund. Men det er nok et emne for et andet indlæg.

Chris Moseley præsenterer atlasset for UNESCO
Chris Moseley præsenterer atlasset for UNESCO
88 truede sprog i Canada
88 truede sprog i Canada

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *