Polen anerkender 15 minoritetssprog

Polen har ratificeret Den Europæiske Pagt om Regionale eller Minoritetssprog til ikrafttræden 1. juni 2010. Traktaten blev indstiftet i 1992 af Europarådet til beskyttelse og fremme af Europas mindretalssprog. Indvandrersprog er ikke omfattet af traktaten.

Polen bliver det 24. af Europarådets 47 medlemslande som stadfæster traktaten. Den komplette liste over de lande der har tiltrådt den og hvilke mindretalssprog den omfatter, findes her.

Polen anerkender 15 mindretalssprog og tildeler dem allesammen traktatens “højeste grad af beskyttelse”:

  • 1 regionalt sprog: kasjubisk
  • 10 nationale mindretalssprog: armensk, hebraisk, hviderussisk, jiddish, litauisk, russisk, slovakisk, tjekkisk, tysk og ukrainsk
  • 4 etniske mindretalssprog: karaim, lemkisk, romani og tatar

Fem af sprogene, armensk, hebraisk, jiddish, karaim og romani betegnes som ikke-territoriale sprog, de tales ikke noget bestemt sted i landet.

Tre af sprogene, kasjubisk, lemkisk og karaim er vist kendt af de færreste, så lidt om dem her.

Kasjubisk

Kasjubisk er et vestslavisk sprog, nært beslægtet med polsk.

Der er omkring 100.000 kasjubier, og ifølge den polske folketælling tales sproget af omkring 50.000. Men andre kilder opgiver meget mindre tal, mindre end 5.000. Det tales i egnen omkring Gdansk, og tidligere kaldtes det også pommersk. (Pommern betyder “ved havet”)

Polens statsminister, Donald Tusk, er kaszubi, og det samme var Günther Grass’ mor. Der er en wikipedia på kaszëbi. Se også her. Kortet her nedenunder stammer fra det katalonske minoritetssprogsnetværk Mercator der har mange lignende kort fra hele Europa.

Kasjubi.
Kasjubi

Lemkisk

Lemkisk er et østslavisk sprog, nært beslægtet med ukrainsk. Der er en 60-70.000 lemker i Polen. Deres oprindelige hjemegn er ved grænsen til Ukraine og Slovakiet hvor der også er et lemkisk mindretal. Både i Polen og Ukraine blev lemkerne udsat for de folkedrabsdeportationer der var en integreret del af kommunistlandenes etniske politik.

Godt nok var Andy Warhol født i USA, men han var af lemkisk afstamning, og i hans mors fødeby Medzilaborce i Slovakiet er der er et lille museum for ham.

Lemkisk er en dialekt af et østslavisk sprog med mange navne, karpatisk, ruthensk, rusinsk, rusnak og dialekterne bojkisk og hutul, som taltes i Polen, Slovakiet, Ukraine, Ungarn og Jugoslavien. Ofte har det været opfattet som en slags ukrainsk, både af ruthenerne selv og af andre. Måske er den rusinske identitet snarere religiøs end sprogligt-national. De ruthenske katolikker er en ortodoks kirke, men anerkender paven i Roms overhøjhed.

Efter kommunismens sammenbrud mødtes repræsentanter for de forskellige rusinske dialekter til en sprogkongres i Bardejov i Slovakiet i 1992 hvor de vedtog de første retningslinjer for udvikling af et fælles ruthensk skriftsprog. I provinsen Vojvodina i Serbien har rusinsk haft de bedste vilkår, her er der rusinske medier, og man kan tage en uddannelse på ruthensk hele vejen op til universitetsniveau.

Lemker i USA driver en omfattende hjemmeside. Kortet nedenfor er fra Canadian Lemko Association.

Lemkisks oprindelige udbredelse
Lemkisks oprindelige udbredelse.

Karaim

Karaim er et tyrkisk sprog lige som tatar der også er et af de nu anerkendte 15 minoritetssprog i Polen. Karaim er nært beslægtet med de tyrkiske sprog der tales i Nordkaukasus, altså karatjaj, balkar og kumyk. Polens (og Litauens) karaiter blev importeret fra Krim for over sekshundrede år siden.

Men selv om de etnisk er tyrkere, er karaiterne en jødisk sekt. Sproget kan sammenlignes med jiddish der er en tysk dialekt med hebraiske indslag, som dels skrives med latinske bogstaver, dels med hebraiske. På samme måde skrives karaim dels med latinske (og kyrilliske) bogstaver, dels med hebraiske.

Der findes en omfattende religiøs karaitisk litteratur, men som taleprog er det er næsten uddødt. I dag lever langt størsteparten af verdens 30-40.000 karaiter i Israel, og næsten hele resten i USA. I Polen og Ukraine er der antagelig ingen tilbage der taler sproget, i Litauen måske et halvhundrede stykker.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *