Dansk sprogpolitik i Sydslesvig

Det er intet mindre end en lille mindretalspolitisk revolution, som Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) har lagt op til med sit forslag om en sprogpolitik for det danske i Sydslesvig. Partiet vil arbejde for mere dansk sprog i offentligheden og slutter dermed op til det, der forlængst er standard for de andre mindretal i Europa.

Vores mindretalspolitik har siden 1950erne især handlet om økonomisk ligestilling. Den er stadig lige vigtig for os, men mindretal handler om mere end penge. Derfor vil vi arbejde for, at det danske anerkendes som ligeværdigt sprog i Slesvig-Holsten.

SSWs plan går ud på, at Slesvig-Holsten skal vedtage en officiel sprogpolitik, der også omfatter mindretalssprogene. På denne baggrund skal der iværksættes handlingsplaner for mere dansk sprog i offentligheden. Til SSWs forslag hører, at man skal kunne bruge dansk mere i kontakten med myndighederne, at det danske bliver mere synligt på skilte m.m. og at det danske forekommer mere i de regionale medier.

For os handler det om, at det danske accepteres som en del af livet i regionen og kan bruges til dagligt. Vi kan alle tale tysk, så derfor er der en naturlig tendens til, at det tyske sprog fortrænger det danske. Men sådan behøver det ikke at være. En sprogpolitik kan vise vores medlemmer og flertalssamfundet, at dansk sprog og kultur er en ligeværdig del af hverdagen i Sydslesvig.

Det er forlængst normalt i andre dele af Europa. I mange andre eropæiske mindretal har man længe haft svært ved at forstå, hvorfor vi er så tilbageholdende, når det gælder vores eget sprog. Selv vores nordfrisiske venner har fået en sproglov, som SSW har formuleret. Det er på høje tide, at vi også følger denne vej.

Vi har længe taget hensyn til freden i grænselandet, fordi vi frygtede, at tilsvarende krav fra det tyske mindretal ville føre til ufred i grænselandet. Men tiden er gået videre. Senest efter at trafikministeriet i Kiel 2007 tillod danske byskilte og officielle vejvisere på dansk må vi erkende, at tiden er inde til at gå et skridt videre.

SSWs debatoplæg er blevet drøftet i Det Sydslesvigske Samråd og på et SSW-hovedudvalgsmøde i slutningen af maj. Alle  danske organisationer har tilkendegivet, at de bakker op om forslaget. Nogle har påpeget, at man i de danske institutioner og foreninger selv også må blive bedre til at bruge det danske sprog, når man stiller sådanne krav. Men vores forslag vender jo netop begge veje. Når vores medlemmer oplever, at det danske sprog er ligeværdigt, vil de også selv bruge det mere.

Debatoplægget vil nu blive redigeret og udvidet med de tilskyndelser, SSW har fået udefra. Derefter skal det besluttes på SSWs landsmøde den 19. september.  Vi er meget bevidst om, at arbejdet først starter i dette øjeblik. Vi skal overbevise flertallet om det betimelige i vores forslag.

For nogle vil det nok kræve en del argumenter før de indser, at dette ikke er noget angreb på det tyske. Men jeg tror, at vi kan nå langt, hvis vi ikke er ortodokse. Det er vigtigt, at vi ikke ser sprogpolitikken som en bibel der skal omsættes fra a til z på en gang. Vi skal være fleksible, vi skal være ihærdige og vi skal være tålmodige. Men det kan vi i SSW også. Ellers ville vi ikke være der, hvor vi står i dag med hensyn til den økonomiske mindretalspolitik.

Flemming Meyer, lærer
formand for Sydslesvigsk Vælgerforening

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *