Babel i Bremen

Sprogfestivalen i Bremen, som åbnede i går, strækker sig over 21 dage, fra  17. september til 7. oktober, og byder på et væld af forskellige arrangementer, omkring 100.

Festivalen arrangeres af Instituttet for Almen og Anvendt Lingvistisk ved Universitetet i Bremen (som også driver Bremer Sprachblog) i samarbejde med bystyret og en lang række organisationer, virksomheder, biblioteker, museer, indvandrerorganisationer, kulturinstitutter, skoler lokalt, nationalt og internationalt. Det er virkelig en massiv mobilisering.

Hvorfor sådan en festival

Sproget er allestedsnærværende i menneskenes liv, skriver arrangørerne, og alligevel er vi så lidt opmærksomme på det. Festivalen vil

  • understrege den centrale rolle sprog spiller i alle aspekter af menneskenes liv (identitet, social integration, pædagogik, psykologi, kunst osv indbefattet);
  • vænne offentligheden til verdens sproglige diversitet;
  • demonstrere at denne mangfoldighed er en positiv værdi for menneskeheden og fortjener at blive bevaret;
  • vise at den sproglige mangfoldighed er på spil på grund af den voksende trussel mod sprogene;
  • styrke den ide at det er af yderste vigtighed at lære sprog uden hensyn til deres tilsyneladende økonomiske betydning;
  • gøre det klart at vi har brug for en bedre forståelse af sprog og dette er sprogvidenskabernes opgave;
  • gøre det muligt for akademikere og ikke-akademikere at mødes, udveksle synspunkter osv, for at bevise at dem som har professionelt at gøre med sprog har noget at sige som er relevant for almindelige sprogbrugeres liv.

De sidste to punkter mere end antyder den vidt udbredte frustration der er i lingvistkredse over den afstand, ja nærmest afgrund, der er mellem hvad videnskaben ved om sprog og hvordan sprog forstås i offentligheden og den politiske verden. Lingvistikken har i ekstraordinær ringe grad formået at bringe sine indsigter videre til offentligheden.

Programmet

I løbet af de 21 dage afholdes der 14 videnskabelige konferencer, og der stiftes fire internationale videnskabelige selskaber.

Der er offentlige foredrag, filmforevisninger og udstillinger om Flersprogethed i gadebilledet og Verdens skriftsprog. Der er optræden af sprogets naboer, musik og dans.

Hver dag har fået tildelt Dagens sprog hvor der er fokus på et enkelt sprog. I dag, fredag 18, er det katalansk der er på programmet. Der tilbydes korte Sprogsmagsprøver i en snes sprog under den muntre overskrift Schnupperkurse.

Og for børn og unge er der De Døde Sprogs Klub hvor man kan lære ægyptiske hieroglyffer og den slags.

Festivalen ønsker at gøre offentligheden opmærksom på verdens sproglige mangfoldighed og truslerne mod den (der dør et sprog hver fjortende dag). Blandt andet bygges der en sprogpyramide af 6.500 træbrikker, en for hvert af verdens sprog, og med hver sit sprognavn skrevet på.

den europæiske sprogdag <LINK>, 26. september, opretter “Den Frie Hansestad Bremen” et Sprogråd som skal arbejde for flersprogethed.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *