En sprogskole i cyberspace

Skolen i marts måned 2009 med landestedet og salgsautomaten til tilkøb af nye lektioner i forgrunden og parken i baggrunden
Skolen i marts måned 2009 med landestedet og salgsautomaten til tilkøb af nye lektioner i forgrunden og parken i baggrunden

Efter mange år som voksenunderviser på Studieskolen i København, begyndte jeg i efteråret 2006 udfra de mange allerede udtrykte ønsker om web-understøttelse af den eksisterende fremmedsprogsundervisning og på baggrund af de nu mangfoldige muligheder for at inddrage it i undervisningen at overveje, om læringsforløbene eventuelt kunne lægges helt om til at blive afviklet i cyberspace. Jeg ledte efter en platform, et univers, der ville være i stand til at rumme specielt følgende muligheder:

  • Kursist og lærer kan indgå i en nærmest naturlig kommunikation
  • Kursisten kan repetere stof selvstændigt og et selvvalgt antal gange
  • Undervisningsindholdet er repræsenteret visuelt og auditivt
  • Undervisningsaktiviteter kan omfatte tale, skrivning, lytning og læsning
  • Der er objekter, fx en tekande, der ved aktivering kan afspille sit eget navn
  • Deltagere fra hele verden kan samles til kurser eller arrangementer

Second Life

Valget faldt på online-universet Second Life. Efter en del undersøgelsesaktivitet og produktion af materiale, kunne BABEL Language School starte i februar 2007 med tysk- og engelskundervisning. De første to kursister var fra Puerto Rico og USA og fik tyskundervisning. De havde ikke kunnet tage et tyskkursus i deres hjemmeområde, men i cyberspace kunne de. Fra sommer 2007 steg interessen og der blev nu også undervist i dansk, spansk og fransk.

I dag – efteråret 2009 – er der kurser og lærere i engelsk, fransk, tysk, italiensk, dansk, nederlandsk, spansk, russisk og kinesisk som fremmedsprog. Lærerne er blevet rekrutteret i Second Life og efter interviews og en prøveperiode med vejledning blev de sat på opgaven. Mange af dem arbejder også med undervisning i den virkelige verden og er optagede af den vision, som BABEL Language School er et udtryk for, hvorfor de er villige til at yde deres bidrag til en meget beskeden aflønning.

x
Boks med paneler, som ved berøring afspiller den viste tekst som lyd

Personligt møde og omgivelser

Indbyggerne i Second Life møder hinanden i en skikkelse og fremtoning, de selv har valgt. Dermed er der en repræsentant af det virkelige menneske bag den anden computer, en avatar, til stede. Måske derfor er det meget nærliggende at træde i spontan interaktion, når man møder hinanden. Over hovederne på avatarerne bliver både deres navn og en selvvalgt gruppe, som man befinder sig i, vist. Man kan også lade humørikoner eller særlige titler svæve henover hovedet på sig selv, som fx kan være “Taler allerede en smule dansk”.

x
Eve og Pam, to interesserede nye kursister

De store nationale grupper af avatarer finder ofte sammen i regioner, der replicerer eksisterende geografiske områder, fx “Jylland”. På dette sted har forskellige aktører og kommuner skabt gengivelser af deres kulturelle klenodier, såsom en fiskerihavn. Indbyggernes aktivitet og kreativitet i bestemte regioner giver på denne måde en række oplæg til en uddybende undervisningssamtale “on location”.

Rækkevidde og global adressatgruppe

Fra efteråret 2006 til efteråret 2009 er antallet af samtidige brugere i Second Life steget fra 20.000 til ca. 80.000 på de mest travle tidspunkter. Gennem et avanceret internt søgesystem rækker man som aktør ud til en stor gruppe mennesker. Brugere fra næsten hele verden lader deres avatarer undersøge det virtuelle univers og reagere på annoncer, de såkaldte “Classifieds”, der ser ud til at byde på noget, de er interesseret i.

En af skolens reklamer beregnet til dansesteder
En af skolens reklamer beregnet til dansesteder

Der er ikke så mange sprogskoler på Second Life og efter hårdnakkede justeringer i nøgleordene, vil BABEL Language School nu altid komme frem som én af de første hits. Skolens annonce er udstyret med et flot billede, en kort beskrivelse af dens aktiviteter og tilbud og et link, der sørger for at teleportere den interesserede avatar til skolens parcel. At teleportere er den foretrukne og meget tidsbesparende transportmetode i Second Life. Det svarer til at “beame” sig fra A til B med øjeblikkets hast.

Undervisningsmedier

Medietavle med indlejret stof til et kapitel på 4-6 lektioner – øverst styrer man lyttetekster, nederst navigerer man gennem siderne. Derudover udgiver tavlen et opgavekort og et link til en online ordbog
Medietavle med indlejret stof til et kapitel på 4-6 lektioner – øverst styrer man lyttetekster, nederst navigerer man gennem siderne. Derudover udgiver tavlen et opgavekort og et link til en online ordbog

For at støtte op om kursisternes læringsforløb, har skolen valgt at gennemføre undervisning i udstyrede klasselokaler. Det aktuelle stof er slået op på tavler, som kan rumme et helt forløbs sider og dertil knyttede lyttematerialer. Ikke alle indbyggere har et sted, hvor de kan placere undervisningsmaterialet og øve sig eller efterbearbejde timens nyheder. Disse avatarer vender gerne tilbage til klasselokalerne mellem undervisningsgangene, for at uddybe det lærte.

Den normale kommunikation er skreven chat, hvilket generelt giver kursisterne ret gode skriftlige kompetencer, men i medfør af lærerens planlægning indgår også samtale via den indbyggede funktion “voice”, som svarer til at tale med hinanden igennem Skype. Derudover er der mulighed for at vise nogle af de mange videoer, som efterhånden er frit tilgængelige på Internettet på storlærreder.

I alle tilfældene vil de anvendte undervisningsmaterialer også blive sendt ud til kursisternes avatarer til brug for hjemmearbejdet. Systemets begrænsning er så, at kursisterne bliver nødt til at befinde sig i Second Life for at kunne arbejde med lektionens stof. Ofte vil de udfærdige deres hjemmeopgaver på såkaldte “notecards” og sende dem til lærerens avatar.

Undervisningssituationen

Deltagerne på skolens kurser føler sig trygge i deres virtuelle  fremmedsprogslæringsforløb. Der er måske gået en lang række samtaler forud for deres indplacering på de respektive kurser og nogle er måske også blevet testet af skolen for at finde frem til den rette niveauplacering set i forhold til skolens kursusniveauer, som igen er defineret i forhold til den fælles europæiske referenceramme for fremmedsprog.

Babel-6
Skolens leder, Mike Meltzer

At tilrettelægge progressionen af fremmedsprogsforløbene på denne måde, kræver naturligvis betydelige fremmedsprogsdidaktiske kompetencer i planlægningen og gennemførelsen af kurserne fra skolens side – en kvalitet, som bl.a. har givet BABEL Language School det høje faglige omdømme.

Den studerende vil have aftalt to passende tidspunkter for hver gang 45 minutters undervisning per uge med skolen/læreren, og undervisningen vil foregå i et af skolens klasselokaler, hvor læreren har bredt stoffet ud. Nogle timer vil også blive holdt som “feltstudier”, hvor man fx tager en spadseretur på engelsk i skolens park eller på andre velvalgte steder i Second Life, og taler på fremmedsproget om det man ser og oplever.

Udnyttelse af Second Life som læringsplatform

Second Life er skabt af Linden Lab og har til huse i San Francisco, Californien, USA.  Måske er det derfor, at udbredelsen af Second Life som læringsplatform er så omfattende i USA. Universiteterne hér ejer ikke kun hele regioner i Second Life til deres virtuelle campus’er, som de tilbyder deres studerende, men driver også hele stabsfunktioner, der udelukkende beskæftiger sig med at vedligeholde uddannelsesinstitutionens tilstedeværelse online. Store nordamerikanske museer går med ildhu til opgaven, at transformere deres udstillingsaktivitet til forholdene i Second Life til glæde for mange brugere verden rundt.

Tyskland har så stor en gruppe indbyggere i Second Life, at man i  2008 valgte at  oversatte den komplette brugergrænseflade til tysk, hvilket var det første alternative sprog. I dag er der sågar danske menuer at få, og systemet slår i mange tilfælde automatisk over til dansk visning, når man logger på fra fx Danmark. I Danmark har Århus Købmandsskole som den første større uddannelsesinstitution benyttet sig af Second Life som virtuelt læringsrum. Marianne Riis, videnskabelig assistent på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet og Ph.d. stipendiat på DPU, har i 2007 og 2008 stillet op på store konferencer for undervisningsverdenen og formidlet Second Life som én af fremtidens læringsplatforme. “Skat” er repræsenteret i Second Life og ligeledes mange andre danske virksomheder med deres egne virtuelle domiciler.

Det tekniske og det økonomiske

Man skal have en computer med en god arbejdshukommelse og et godt grafikkort samt en hurtig internetforbindelse. Second Life tester enhver opkoblet computer og advarer om evt. manglende computerkraft. Man vil også kunne være online i universet fra en svagere computer, men man vil så også klart lægge mærke til en forringet overførelseskvalitet.

Som lærer bliver man nødt til at kunne udføre scanninger og billedredigeringer, for at kunne lægge sit materiale op til Second Life i passende format. Det mest indviklede er nok redigeringen af lyttetekster. De kan kun lægges op i portioner på under 10 sekunder, hvorefter man inde i Second Life må sørge for at forbinde dem igen med små programbyggesten, scripts, som det dog er lette at skaffe. Der foregår i det hele taget en stor erfaringsudveksling på det tekniske plan blandt indbyggere i Second Life og de fleste er villige til at give en hjælpende hånd, når man kommer som ny.

Second Life er blevet ret stabil og det er nu sjældent, at platformen må holdes lukket helt i nogle timer. Rammer det lige en dag og tid, hvor man har undervisning  må man selvfølgelig aflyse. Alle i universet har oplevet sådanne situationer og har forståelse for det, hvis uheldet skulle være ude.

Der går heller ikke ret mange gange, før alle i en undervisningssituation føler et behov for at åbne sig på det lidt mere personlige felt for hinanden. Man vil derfor som regel også kende til hinandens rigtige identiteter og fx e-mail-adresser.

De fleste indbyggere i Second Life er stadigvæk hobbyister og kreative entusiaster, selvom de store multinationale aktører er rykket gevaldigt ind de senere år. Det vil derfor være begrænset, hvor meget man vil kunne afkræve sine kursister i deltagerbetaling i kursusforløbene. BABEL Language School har lige sat deltagerbetalingen op, for at give lærerne en lidt bedre kompensation, således at en kursist nu betaler det, der svarer til ca. Dkr. 25,- for en time. En enestående prisbillig mulighed for at lære et nyt sprog. Betalingen for undervisningstid finder sted i Second Lifes interne valuta, Linden-dollars, via nogle af skolen opstillede salgsautomater. Denne valuta kan man enten købe sig til, eller, hvis man laver gode forretninger, veksle tilbage til ægte dollars.

Fremtiden

Skolen er på trods af en god og stigende søgning et godt stykke fra at være selvfinansierende, for slet ikke at tale om at være overskudsgivende. Der er forholdsvis høje afgifter for besiddelse af det virtuelle land, hvor BABEL Language School er beliggende, et højt tidsforbrug til udviklingen af metoder og materialer, samt med den øgede skare af kursister et stort behov for administration. Eksempler fra andre succesfulde udbydere peger i retning af, at det ofte er veletablerede institutioner eller virksomheder, der ønsker at tillægge sig et virtuelt ben i deres aktiviteter, som udgør rygraden for anerkendte, men mindre kapitalkraftige udviklere. BABEL Language School er derfor åben for at indgå i alliancer eller joint ventures med sin høje ekspertise på området og er begyndt at søge partnere.

Michael Großpietsch
mail @ michaelgrosspietsch.dk
BABEL Language School Second-Life-navn: Mike Meltzer

1 kommentar

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *