Bogstavers energier

Pyramiderne ved Gizeh i new age-belysning. Indskrifter viser at de gamle ægyptere også dyrkede numerologi
Pyramiderne ved Gizeh i dramatisk belysning. Fund tyder på at de gamle ægyptere også dyrkede numerologi.

Navne har altid været sammensat af bogstaver, og vi har altid, uanset hvor langt tilbage vi går i historien, haft navne, også selvom vi ikke kunne stave til dem, blev de alligevel tildelt os. Hvert bogstav har et tal, som igen har en vibration, og når man så regner de navne ud fra et numerologisk synspunkt, får man en anden historie end bare et navn, for man får en energi der fortæller hvad personen skal i dette liv. Vi udlever alle en eller anden form for skæbne, og det er hvad der står i vores navne.

Skulle man regne mit navn ud, som er Annet, ville det være = 1+5+5+5+4= 20, som er et godt tal for mig, som 8er-person. Men jeg har også et efternavn så alle energierne i både fornavn og efternavn har en indvirkning på personens skæbneforløb i livet, og sådan er det for alle, mennesker, hunde, katte, o.s.v. Hvad der står, er hvad vi får

Harmoniske energier

Sammenregningen af bogstaver og tal, giver en energi, som er forskellig fra tal til tal. Når man lægger to tal sammen er det energien fra hvert tal som bliver sammenlagt og giver en ny energi, 1+1=2, 1 har sin energi og 2 har en anden energi, derfor siger man inden for numerologien at man regner energierne ud, og hvis man f.eks. ville skrive 2+2=6 er energierne forkerte, altså uharmoniske. Der er kun 9 tal at arbejde med, 0 er lig med intet, og da der ikke er nogen der er født den ”nulte” er det ikke med i sammenregningen af energier.

Det er derfor at numerologerne kan se om energien i tal og bogstaver passer til personen som er født på en bestemt dag i en bestemt måned i er bestemt år. Når ting er i harmoni er de rare, venlige, indbydende, HARMONISKE.

Her kan man så tale om sprog, musik, farver og alt andet vi har omkring os i denne verden, for er det harmonisk kan vi bedre lide at se og være i det.

Energi er så et lidt underligt ord, for hvad er energi; det er nogle vibrationer, som ikke alle kan se og høre, mærke eller lugte, så derfor er der stadig mange ting i vores liv/verden der er uforklarligt for nogle, og dybt logiske for andre.

Numerologer og  andre der arbejder med spirituelle, alternative ting, ynder at kalde det for den universale lov, som der ikke kan laves om på.

Planeterne

Hver planet har et tal
Hver planet har et tal

Hver planet har også et tal, eller sagt på en anden måde, planeterne blev tildelt et tal, efterhånden som man fandt dem. Så derfor ved man at numerologien er det første vi har haft at arbejde med som alternativt værktøj.

Solen fik tildelt 1 tallet, Månen fik 2, Jupiter fik 3, Uranus fik 4, Merkur fik 5, Venus fik 6, Neptun fik 7, Saturn fik 8, og Mars fik 9.

Så når man taler om tal og energier i bogstaver er planeterne også indflettet, alt hører jo sammen, man kan aldrig tage en ting og fremhæve for en anden, for den universale lov, som består af energierne omkring os, er uforanderlig. Vi har altid kunnet se Solen og Månen og de andre planeter, men som fremskridtet kommer og gør os dygtigere og dygtigere, kan vi se og lære mere. Men ingen af os vil lave om på Solen, for det er hvad den hedder og det samme med Månen og de andre planeter.

Da der altid kun har været 9 tal at arbejde med, er der nogle af planeterne der har to tal, som man kalder for ”skyggetal”.

De gamle magikere arbejdede med 9 tal, og 11 stjernetegn, men de vidste at det 12. kom frem senere, og det er vædderen som er kommet som det sidste af de 12 stjernetegn vi kender i dag.

Personligheden

Åndssprogligt alfabet
Det åndssproglige alfabet med bogstavernes talværdi. Der findes ikke 9.taller at arbejde med når man ser på navne, da det er et meget spirituelt tal, og samtidig er det et tal der er symbolet for Gud og evigheden.

Vi har kun 9 tal og der har aldrig været andre, 0 er symbolet på intet, så der kan ikke være personer der er født den 0. (”nulte”).

Så der findes 9 slags mennesker, med hver deres personlighed, men så kommer navnene ind i billedet for vi har altid fået tildelt et navn, og i det navn ligger der tal og vibrationer, og her er der lige så mange kombinationer som på lottoet. Derfor kan man ikke sige at en 1er person er sådan og gør sådan, for der kan være mange tusinde forskellige 1er personer, men i bund og grund, når man ved noget om numerologien og alle de forskellige vibrationer, har de alligevel alle et fællestræk, og sådan er det for alle tallene fra 1 til 9.

Når man ser hvad en energi kan gøre, er det fødselsdagen og kun dagen, ikke måned og år, for de er jo andre energier. En måned har 30 eller 31 energier og året har 365 dages energier, hvor dagen er den ene energi, tallets vibration og hvad tallet har med som ”følgesvend” i planet. Derfor kalder man dagens energi for grundenergien, lige som vi kalder planeterne for stjernetegn.

Hvis man så får et navn, som kan være godt nok, bare ikke lige for den ene person, kan det gøre at energierne ikke flyder, at man kommer til at spænde ben for sig selv. Men får man et navn der er i total harmoni med hvad ens fødselstal er, bliver livet nemmere, da der ikke vil være så meget spænden ben for sig selv, eller som jeg kalder det, ”stopklodser”.

At ændre navn

Vi vil altid udleve de energier vi har fået pålagt, men som alt andet, undtagen dagen vi er født på, kan det ændres, lige som vi gør når vi går ind og gifter os, så tager vi i mange tilfælde mandens efternavn, som måske har en energi der er god for ham men ikke for hende, og så vil de få nogle problemer kommunikationsmæssigt.

Der er mange historier gennem tiderne, med hvordan tingene blev anderledes fordi man ændrede i navnene, og her kan det være selve navnet for en person, navnet på et land, navnet på en båd. o.s.v., for energierne er over det hele, det er ikke kun personer der mærker/bruger de energier, det er alt.

Pythagoras sagde at verden var sammensat af tal, musikken er sammensat af tal, så tallene har vi altid haft, det er det samme som at sige, at energierne har vi altid haft. Selvom man ikke kan se det/dem, kan de godt være der alligevel, lige som vi trækker vejret. Det kan ikke helt forklares, men vi gør det alligevel.

Dage og år

Hver dag har også en vibration, på den måde at vi alle mærker den, når der er visse energier. For eks. kender vil alle d. 13. som for mange er et ulykkestal, mens det for andre kan være spirituelt, men en ting er sikkert, der sker anderledes ting på d. 13 i måneden end på de andre dage. Så fire dage kalder man for skæbnedage, og det er 4., 13., 22., 31., for der er anderledes energier på spil i de dage.

Ser man på 9 tallet er det en Mars-energi og Mars står som krigsplaneten, så der sker flere voldelige, ”krigsagtige” ting på 9er-dage, samtidig har 9 tallet også nogle symboler, som er ild og elektricitet, så derfor forekommer der mange brande på 9er dage.

6 tallet står for  Venus som er forbundet med kærlighed, så mange vælger ubevidst at blive gift på en 6er dag, (6., 15., 24).

Årene har også energier, så når man f. eks. starter et  6er år, så vil der i begyndelsen af det år være meget tale om at alle skal elske hinanden, og kvindegrupper holder foredrag og seminarer for at forene menneskeheden, men uanset hvilket år det er, så vil der efter ca. 4 måneder være så mange blandede energier allerede, at det flyder ud i sandet, for at tage fart på igen i slutningen af året, af en eller anden grund som er lidt uforklarlig, men der er jo mange ting som er uforklarlige, så det må man bare acceptere og komme videre.

Næste år går vi ind i et 3-år, for 2010 lagt sammen giver 3, og det er et stærkt tal, så der vil være mange der vil få orden på deres ting, få det lagt på plads, men også mange flere næste år end i år vil prøve nye ting, der vil være flere der vil have modet til at starte nye firmaer op afprøve deres ideer.

For energierne er omkring os alle og vil indvirke på vores liv.

Andre alfabeter

Hvert land har sine ”energier” sagt på den måde at der er forskellige bogstaver mange steder i verden.

Vi har Æ, Ø og Å, som ikke er på tastaturet i andre lande, derfor kan de godt bruges i et andet sprog, for Ø bliver til O og Å bliver til A, og Æ bliver til AE.

Hvis man så skulle regne et navn ud i et andet land, ville det blive det samme som det var i hjemlandet, for Æ er 6, A+E er 1+5=6, altså det totalt samme tal/energi, Ø er det samme som O, et 7 tal, og her er der mange der siger at det er sammensat af O og E, som så ville give en anden talværdi, men tager man til for eksempel til Australien så er der ingen dernede der ved at Ø har en energi der lydmæssigt, giver O og E, for hvad der er prikker og streger er noget vi har sat på, og kun det pågældende land kender lyden.

Så hedder man Sørensen, og tager til et engelsk talende land, vil der blive skrevet Sorensen, for de har ikke streg igennem Oet og de ved ikke lyden og ville aldrig kunne regne ud at det lyder som O og E, for Ø er et O der er sat en streg igennem.

Det samme sker med tyske bogstaver som vi ikke har = et langt S er et S, og vores allernærmeste naboer sætter prikker over nogle af deres bogstaver, men de betyder det samme som vores bogstav der er magen til uden prikker.

Det hebraiske alfabet, og for den sags skyld, alle andre lande der skriver anderledes end os, har de samme energier, når de bliver omskrevet.

Hvis der kommer en person herop til Danmark fra, f.eks. Grækenland, Thailand eller lignende, bliver de jo ikke skrevet ind i vores system med deres bogstaver eller tegn, fra deres land, de bliver indskrevet med vores bogstaver, regnet om lydmæssigt, så de er tilpasset vores energi, det samme som at skrive deres navn med vores bogstaver.

I visse tilfælde er det svært at lave om, især hvis det er tegn, kinesiske, for der bliver man nødt til at tage lyden i navnet og stave med vores bogstaver, for det er ikke lovligt at blive indført i  det danske system med tegn der ikke er forståeligt for landets befolkning. Så uanset hvor man regner navne ud er der energier i bogstaverne, eller i tegnene, og sådan har det altid været, hvert land skrev med sine energier, og hvert land har lavet deres musik med deres energier, men derfor er det alligevel energier alt sammen.

Den universale energi er ens over hele verden.

Annet Kofoed, numerolog
Tal og Magi

8 kommentarer

 1. Dette er så sandelig en verdensanskuelse der hører hjemme på et museum. Sprogmuseet og Lingvistisk Afdeling på Århus Universitet er dog røget mange grader ned i min agtelse ved at bringe et så indsigtsløst indlæg, og ikke mindst at kæde numerologi sammen med sprogvidenskab – som om der var nogen som helst sammenhæng, overhovedet.
  At bringe et indlæg som antager at sammenhængen mellem summen af nogle opdigtede talværdier af bogstaverne i vores navn og vores personlighed er andet en arbitrær, er en fornærmelse mod de sprogforskere som også har bidraget til siden med seriøse indlæg.

  For nu at se bort fra det filosofiske budskab – som enhver der kan tælle til mere end 10, kan gennemskue er noget vås – og forholde sig til nogle sprogvidenskabelige pointer:

  Annette starter med at skrive at “Navne har altid været sammensat af bogstaver” – sikke noget sludder. Skriftsystemer er en meget ny opfindelse. Tusindvis af sprog har slet ikke et skriftsystem. De fleste skriftsytemer der er opfundet, har desuden slet ikke bogstaver der svarer til bestemte lyde.

  Man kan i de fleste tilfælde ikke meningsfyldt “omregne lydligt” mellem forskellige sprogs forskellige skriftsystemer. Det kunne være morsomt at høre nogle numerologiske kriterier for hvordan man omregner eksotiske lyde til det latinske alfabet (hvorfor er det i øvrigt lige det latinske alfabet der er det universelle udgangspunkt?).

  At påstå at fx ‘a’ og ‘ä’ kan være det samme for en svensker, er ganske enkelt åndsvagt. Grafisk lighed er ikke ensbetydende med lydlig lighed.

  Det er helt galt at offentliggøre sådan nogle påstande på en sprogvidenskabelig side.

  I sproget Taa har man over firs konsonantlyde, hvoraf de fleste, indlysende, ikke kan svare til et latinsk bogstav. Hvordan vil man proppe disse konsonanter ind i 9 grupper?

  I Pirahã findes ingen af ‘lydene’ e, h, n, x, u, v, w, æ og resten af deres lyde dækkes fint af de øvrige bogstaver. Der er altså ikke nogen bogstaver til tallene 5 og 6. Pirahã-folket har desuden ikke noget talsystem eller talbegreb overhovedet. Det gør det, så vidt jeg kan gennemskue, umuligt at praktisere numerologi på dette sprog. Fra hvad jeg har hørt om pirahã-folket ville de nok også være ligeglade.

 2. Hjemmesiden giver klart indtryk af at være tilknyttet Århus Universitet. Der er link nederst på hver side, og det er den primære information på “Om Sprogmuseet”-siden. Desuden er Peter Bakker aktiv skribent på siden. Måske bør du sørge for at gøre det mere klart hvad forbindelsen er mellem siden og AU.

 3. Ruben, Hvis jeg nu havde sat hele Annet Kofoeds artikel i anførselstegn, havde det så været OK for en “sprogvidenskabelig side” som sprogmuseet.dk at offentliggøre den? Så havde det jo været et citat, en dokumentation. For det kan vel have en vis interesse at vide hvordan numerologer tænkter om lingvistiske emner, når nu numerologiske værker stabilt hører til landets bedst sælgende faglitteratur (sammen med krystalhealing og anden såkaldt selvhjælpslitteratur).

  Jeg synes det fremgår klart af artiklen, at numerologi ikke har noget som helst med sprogvidenskab at gøre, og ikke engang med sproglige kendsgerninger, men snarere med psykologi eller religion som jeg derfor også har klassificeret den under.

  Derfor tror jeg også du går galt i byen når du vil tilbagevise numerologiske påstande med henvisning til lingvistiske fakta. Lingvistikkens opgave er at beskrive og forstå sprogenes verden. Så taget som påstand om hvordan verden er indrettet, er numeroligi naturligvis ren overtro. Forskningen er aldrig stødt på de vibrationer der strømmer ud af bogstaverne og bliver til energier.

  Men numerologien er derimod en form for psykoterapi, et redskab der søger at hjælpe mennesker med at bemestre deres tilværelse. Den slags bruger man ikke videnskab til, men symboler, metaforer og fortællinger. Den slags systemer er der mange af, et andet eksempel er psykoanalysen, der studerer sindet som om det var en bog, med den litterære analyses redskaber. Det kan du også risikere at der kommer en artikel om på sprogmuseet.dk, selv om psykoanalyse har lige så lidt med videnskabelige kendsgerninger at gøre som numerologi.

  Jeg bad Annet Kofoed skrive denne artikel fordi jeg var nysgerrig, jeg syntes det kunne være interessant for sprogfolk som os der læser sprogmuseet.dk, at se hvordan bogstaver bruges i en en helt anden tankegang der har en ikke ubetydelig udbredelse i befolkningen. Det synes jeg stadigvæk. Hvis man ikke synes det kan man jo bare springe den over og læse en af de 115 andre artikler på sitet.

  Og jeg frygter hverken at blive rokket i min egen videnskabstro, eller at sprogmuseets læsere skulle blive det. Heller ikke dig, Ruben, din tilsyneladende vrede til trods 😉

 4. Hvis du fornæmmer en smule vrede, er det ganske rigtig ikke et udtryk for at min ‘videnskabstro’ er rokket. Det skyldes derimod at du har serveret en åben invitation til at numerologer nu kan gå ud og sige “Se, nu er selv universiteterne begyndt at tage os alvorligt – vi publicerer samme sted som rigtige videnskabsmænd”. Dernæst en indignation på vejne af de universitetsansatte forskere der også har leveret indhold til siden, som pludselig slås i hartkorn med numerologer og psykoanalytikere.

  Nej, jeg kan ikke se nogen som helst visdom i at offentliggøre numerologiske skrifter på en side som denne, selv ikke hvis det er i citationstegn. Det er et helt forkert signal at sende til numerologer og deres trosfæller.

  En artikel skrevet af fx en religionsforsker om hvad småforvirrede husmødre kunne finde på at bruge deres fritid og lommepenge på i starten af årtusindet, er selvfølgelig en anden sag, men jeg kan stadig ikke se relevansen i forhold til et SPROGmuseum.

  Ja, det fremgår tydeligt for en lingvist at numerologi, som om vi ikke var klar over det i forvejen, intet har med sprogvidenskab at gøre, men det er ikke nævnt explicit i artiklen. Udenforstående kan meget let blande tingene sammmen. Jeg er fx mere end en gang blevet spurgt om hvad jeg som lingvist så ved om neurolingvistisk programmering.

  Sidst er jeg ikke ude på at tilbage numerologi med lingvistiske fakta. Jeg forventer ikke at numerologer er modtagelige over for så rationelle argumenter. Jeg synes bare ikke jeg kan lade de lingvistiske påstande der er i artiklen, stå ukommenterede.

 5. Dette er en spændende blog med mange interessante artikler på, men jeg må tilslutte mig Ruben i, at denne samling af useriøse og usammenhængende påstande trækker niveauet voldsomt ned. Som den er præsenteret her, uden forklaring eller indledende tekst, virker det som synspunkterne er Dansk Sprogmuseums egne.

 6. Pop-numerologiens bud på sammenhæng mellem lyd og ’energi’ er i bund og grund et spørgsmål om de enkelte bogstavers plads i en rækkefølge: A=1, B=2, C=3,…
  Men alfabetets rækkefølge er jo – om ikke andet med tiden – blevet meget vilkårlig.
  Hvis man ser på de alfabeter, hvis struktur og fortolkning man i numerologien trækker på, så vil både græsk og hebræisk se ud som følger: A=1, B=2, G=3,… (Græsk: Alfa, beta, gamma,…Hebræisk: Alef, beth, gimel,.. Her er det altså G, som indtager den tredje plads i rækken/ får ’energien 3’.
  Så skylder man at gøre rede for, hvorfor den ændrede rækkefølge ændrer ’energien’ for alle systemets værdier og det må ske ud fra en dybere betragtning end ’da vi er i Danmark gælder det danske alfabet’, for man påberåber jo netop at princippet/ ’energien’ hviler på dybere lovmæssigheder.

  Den reelle ’energi’ i lyden kan findes ud fra en klanglig analyse, og der er såmænd sammenhænge mellem overtonerækken (=heltalsrækken), klang og lydtegn, men den er ikke så banal, som numerologerne gør det til. Eksempelvis tages der her slet ikke højde for at lydtegnet A dækker over flere lyde – dermed flere forskellige ’energier’.
  Man må som udgangspunkt skelne mellem i hvert fald bagtunge-A, [α] som i ara-papegøje, og fortunge-A, [a] som i abe. To forskellige lyde – to forskellige ’energier’, men vores sprogkode er desværre lidt mangelfuldt sat sammen, så vi tænker ikke så meget over disse vigtige forskelle. På samme måde kan man betragte begyndelseslydene i Oda- Åse- Olga, som er et udsnit af en organisk sekvens af bagtungevokaler. Som det fremgår, staves både Oda og Olga med lydtegnet O, men de er end ikke naboer i den organiske række, hvor der ligger en Å-lyd imellem.

  Numerologiens værktøj er ganske simpelt ovenstående kobling mellem lydtegn og rækkefølge, foruden operationen med at udlede tværsummen af de værdier man kommer frem til ved analyse af datoer, navne etc.
  Man påberåber titalssystemets ni cifre en universalitet, som det slet ikke kan holde til.

  Der findes så mænd flere talsystemer end der findes heltal, og titalssystemet er ganske vist praktisk til daglig, men i andre sammenhænge vil eksempelvis et 12-talssystem eller 60-talssystem være mere oplagt. Under alle omstændigheder vil ethvert talsystems dybest analyse være de primtal, som numerologerne slet ikke tager i betragtning. Titalssystemet bygger på primtallene 2 og 5, hvilket der ikke findes nogen større begrundelse for end vores fingre, mens det fra et universelt perspektiv ville give mere mening med et system der bygger på de tre første primtal, 2, 3 og 5, som de gamle mesopotamiere. Dette system har da også overlevet i tusinder år når det gælder vores beskrivelse af rummet og tiden – hhv. som vinkelgrader og timer, minutter og sekunder.

  Det er helt grotesk at ville udlede noget meningsfuldt ved at tage en (titals-) tværsum af værdier for måneder og alfabet som oplagt ikke er kompatible med 10-talssystemet. Hvis man endelig skulle udlede noget af en måneds tværsum, må det naturligvis ske med udgangspunkt i et 12-talssystem.

  Numerologer har desværre sjældent kundskab om elementær aritmetik (tallære), som vil muliggøre en refleksion over hvad den banale tværsums-analyse egentlig er udtryk for og i længden kan holde til.

  Jamen, det virker jo! … man hører numerologernes svar for sig, men pointen er i så fald, hvad det er der virker. Det er klart, at når man ændrer ved det dybest funderede udtryk for en persons identitet – navnet – så vil vedkommende opleve sig selv på en anden måde. Og psykens kræfter er absolut ikke noget at kimse ad – om man så skal sortere effekten under placebo, autoritet eller suggestion – og fordi man naturligvis som klient har et ønske om at noget skal virke, når man nu har postet tid og penge ud på det.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *