Melodi Grand Prix: Stem på et sprog i aften

I aften, lørdag den 31. oktober, afholdes det sjette ‘alternative’ europæiske Melodi Grand Prix i Frislands hovedstad Ljouwert, på hollandsk Leeuwarden. Liet hedder konkurrencen – det frisiske ord for sang – og du kan følge den live på nettet i aften fra kl 20.30 her eller her, og deltage i afstemningen. Det ‘alternative’ består i… Læs mere Melodi Grand Prix: Stem på et sprog i aften

Varför saknar Sverige språkstatistik?

Tidigare i år kritiserade EU:s expertkommitté Sverige för att inte bedriva någon officiell statistikinhämtning vad beträffar regionala språk eller minoritetsspråk. “Detta begränsar de svenska myndigheternas förmåga att planera och genomföra lämpliga åtgärder för skyddet och befrämjandet av dessa språk och gör det svårt för Expertkommittén att värdera om Sverige fullgör sina åligganden,” hette det i… Læs mere Varför saknar Sverige språkstatistik?