Sumardagurinn fyrsti – den første sommerdag i Island

Den første sommerdag fejrede islændinge i går torsdag 22. april. Fejringen markeres med hejste flag og fest. Fra mit vindue så jeg de 9 nordiske flag som vajer i vinden foran Nordens Hus. Og i min indboks har jeg e-hilsner fra kolleger som ønsker ”gleðilegt sumar”! Jeg har ladet mig fortælle og set i en… Læs mere Sumardagurinn fyrsti – den første sommerdag i Island

Språkförsvaret och kampen för en språklag i Sverige

Språkförsvaret är ett ideellt, partipolitiskt obundet nätverk. Språkförsvaret står språkpolitiskt på tre ben: 1) vi försvarar svenska språket, särskilt gentemot engelskans expansion; 2) vi förordar mångspråkighet och 3) mellannordisk språkförståelse. Vi strävar efter att uppnå största möjliga enighet kring dessa frågor. Språkförsvarets logo Språkförsvaret startade som privat hemsida redan 2002. Denna händelse i det fördolda… Læs mere Språkförsvaret och kampen för en språklag i Sverige

Klingon og mutsun

De har valker af horn/kitin/ben i panden, og længere nede ad kroppen er der også andre fysiske mindelser om deres krebsdyrforfædre. Alligevel kan de få børn med mennesker. Engelsk kan de også tale, men egentlig har de deres eget sprog. Klingonerne er nogle aliens vi først kom i kontakt med i 2151. I begyndelsen var der… Læs mere Klingon og mutsun

Varför saknar Sverige språkstatistik?

Tidigare i år kritiserade EU:s expertkommitté Sverige för att inte bedriva någon officiell statistikinhämtning vad beträffar regionala språk eller minoritetsspråk. “Detta begränsar de svenska myndigheternas förmåga att planera och genomföra lämpliga åtgärder för skyddet och befrämjandet av dessa språk och gör det svårt för Expertkommittén att värdera om Sverige fullgör sina åligganden,” hette det i… Læs mere Varför saknar Sverige språkstatistik?

Engelsk fra 1. klasse?

I et uddannelsespolitisk oplæg, 10 forslag fra KL til styrket uddannelse, foreslår Kommunernes Landsforening at der skal undervises i engelsk allerede fra 1. klasse. Danmarks Lærerforening mener dog at man først bør lave nogle forsøg og se hvordan det virker. De Radikales uddannelsespolitiske ordfører Marianne Jelved advarer mod for tidlig engelskstart, fordi: